Resurse umane

Director: prof. Ovidiu Hotca

Declaratie de avere Apasa aici

Declaratie de interes Apasa aici

Director adj.: prof. Pop Stefan

Declaratie de avere Apasa aici

Declaratie de interes Apasa aici

Consiliul de administratie:

 • Hotca Ovidiu – director
 • Pop Stefan – director adj.
 • Ardelean Adrian Eugen – profesor
 • Miclaus Mihai – profesor
 • Fanea Constantin – consilier local
 • Andreka Adrian Dan – consilier local
 • Grigoras Ioan – reprezentant Primar
 • Andriuca Cristina – reprezentant parinti
 • Oros Flavia – reprezentant agenti economici
 • Pausan Calin – reprezentant agenti economici
 • Dumitrescu Ana – reprezentant agenti economici

Feher Benedicta – administrator financiar

Cosma Gheorghe – administrator patrimoniu

Comiati Liliana – secretar sef

Frond Maria – secretar

Jula Monica – bibliotecar

Marita Irina – laborant

Ardelean Eugen – analist programator

Peto Stefan – paznic

Sarca Grigore – paznic

Crisan Ioan – paznic

Frond Imre – muncitor

Balla Geza – muncitor

Sabo Mia – ingrijitor curatenie

Cseh Irina –   ingrijitor curatenie

Pop Viorica –  ingrijitor curatenie

Sandor Silvia –  ingrijitor curatenie

Comisii:

 

Limbă și comunicare

Pampa Maria      Lb.română           Responsabil arie curriculară

Roșu Georgeta           Lb.română        Membru

Crăciun Otilia              Lb.română      Membru

Sâncean Emilia          Lb.română       Membru

Solomon Flavius         Lb.engleză      Membru

Pusta Simona             Lb.engleză       Membru

Chiver Ancuţa             Lb.franceză    Membru

Feher Oana                Lb.franceză      Membru

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Miclăuş Adriana        Matematică                                        Responsabil arie curriculară

Ardelean Eugen          TIC                                                    Membru

Bărbuş Nadia              Fizică                                                Membru

Bud Rodica                Chimie                                               Membru

Halasz Simona           Matematică                                        Membru

Jurchiş Ion Dan           Matematică                                        Membru

Miclăuş Mihai             Chimie                                               Membru

Pintea Angelica          Fizică                                                Membru

Vraja Cornelia             Biologie                                             Membru

Om şi societate

Hotca Otilia               Istorie                                                Responsabil arie curriculară

Hotca Ovidiu               Istorie                                                Membru

Ciurică Matei              Istorie                                                Membru

Costin Marius             Istorie                                                Membru

Tulbure Călin              Filosofie                                             Membru

Obsitos Octavian        Geografie                                           Membru

Hârţa Anca                 Geografie                                           Membru

Malanca Mihaela         Religie ortodoxă                                  Membru

Tămaş Veturia            Religie Greco-catolică                         Membru

Mureşan Irina              Psiholog                                            Membru

Negrea Mariana          Psihologie                                          Membru

Ed. Fizică şi sport

Pintea Radu              Ed.fizică                                            Responsabil catedră

Handrău Ioan              Ed.Fizică                                           Membru

Sălăgean Daniela        Ed.Fizică                                           Membru

Tehnologii :

Mecanică, electronică și automatizări, fabricarea produselor din lemn

Frăţilă Viorel               Maistru Mecanică          Responsabil arie curriculară

Bilţ Irina                     Mecanică                                           Membru

Hofer Vanda               Mecanică/metalurgie                           Membru

Moiş Grigore               Fabr.prod. din lemn                             Membru

Pop Ştefan                 Electrotehnică                                    Membru

Contra Samuel            Maistru mecanic auto                          Membru

Lohan Viorica             Mecanică                                           Membru

Pal Nicolae                 Maistr. Mecanica                                Membru

Bîrlea Petre                Maistr. Mecanica                                Membru

Tehnologii: economic, turism și alimentație, protecția mediului, agricultură

Bartiş Marinela         Horticultură                                        Responsabil arie curriculară

Fanea Irina                 Alimentatie publică și turism                Membru

Feher Ioan                  Alimentatie publică și turism                Membru

Jurje Roxana              Alimentatie publică și turism                Membru

Ilea Georgeta              Economic, administrativ, comerț         Membru

Pop Angelica              Economic, administrativ, poștă            Membru

Horotan Luminiţa         Protecția mediului                               Membru

Călăuz Raluca            Protecția mediului                               Membru

Hotca Dorina              Maistru comerț                                   Membru

 


7. COMISIA METODICĂ  „Diriginți” 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative și extrașcolare Fanea Irina

 

Nr. crt. Clasa Diriginte Nr. crt. Clasa Diriginte
1 IX A Pintea Violeta 17 XII E Miclăuș Mihai
2 IX B Halasz Simona 18 IX E     Bilț Irina
3 IX C Miclăuş Adriana 19 IX F Hotca Dorina
4 IX D Jurje Roxana 20 X E Frățilă Viorel
5 X A Hofer Vanda 21 X F Pintea Radu
6 X B Călăuză Raluca 22 XI F Jurchis Ion
7 X C Pop Angelica 23 XI G Pal Nicolae
8 X D Feher Ioan 24 V Crăciun Otilia
9 XI A Barbus Nadia 25 VI Lohan Viorica
10 XI B Pop Raluca 26 VII Vraja Cornelia
11 XI C Bartis Marinela 27 VIIII Pampa Maria
12 XI D Fanea Irina 28

A DOUA SANSĂ

ANUL I

Moiș Grigore
13 XII A Ardelean Eugen 29

A DOUA SANSĂ

ANUL II

Handrău Ioan
14 XII B Bud Rodica 30

A DOUA SANSĂ

ANUL III

Roșu Georgeta
15 XII C Solomon Flavius 31

A DOUA SANSĂ

ANUL IV

Pusta Simona
16 XII D Obșitoș Octavian 32 IXFR Ilea Georgeta

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.