Accesul la informatii de interes public

♦ Finantare Buget Local venituri si cheltuieli 2020:

Bugetul de venituri si cheltuieli LOCAL-VENITURI 2020

Cont de executie buget local-CHELTUIELI

♦ Finantare Buget Stat venituri si cheltuielin 2020:

Bugetul de venituri si cheltuieli STAT-VENITURI 2020

Cont de executie buget stat-CHELTUIELI

♦ Venituri proprii Buget de venituri si cheltuieli 2020:

Bugetul de venituri si cheltuieli VENITURI PROPRII-VENITURI 2020

Cont de executie VENITURI PROPRII-CHELTUIELIRaport Stat de functii

Raport stat de funcţii 2021

Raport Stat de Funcţii L9 2020Declaratii de interes si avere:

2020-2021:

DA 2021 Hotca Ovidiu

DI 2021 Hotca Ovidiu

DA Pop Stefan

DI Pop Stefan


declaratie interese 2019 Hotca O

declaratie interese 2019 Bud Rodica

declaratie de avere 2019 Hotca Ovidiu

declaratie de avere 2019 Bud Rodica

…………………………………………………………………………………………………………………………

declaratii de avere director adjunct

declaratii de avere director

declaratii interes director adjunct

declaratii interes director

Lista documentelor de interes public privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2015-2016

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ,    LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON”  NEGREȘTI OAȘ funcţionează potrivit:

– Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităților de învățământ preuniversitar, conform OMEN nr. 5115/ 15.12.2014

Coordonate de contact:

LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON”  strada LUNA NR. 7-8,

NEGREȘTI OAȘ ,SATU MARE

E-mail: ionitaandronnegrestioas@gmail.com ;  ionitaandronnegrestioas@yahoo.com

Facebook: facebook IGANO  Telefon: 0261854880 Fax: 0261854885

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele:

 1. Contactați Serviciul Secretariat pentru:

Eliberare acte studii

Eliberare adeverințe

Depunere cereri

Situații școlare

 1. Structura organizatorica

Consiliul de administrație:

PREȘEDINTE:   Hotca Ovidiu – director

MEMBRI:                

 • Pop Ştefan – director adjunct
 • Ardelean Adrian Eugen – profesor
 • Bartiş Marinela – profesor
 • Miclăuş Mihai– profesor
 • Vraja Cornelia – profesor
 • Fanea Constantin – reprezentant al Consiliului local
 • Andreka Adrian Dan – reprezentant al Consiliului local
 • Grigoraș Ioan Radu – reprezentant al Primăriei orașului
 • Andriucă Cristina – reprezentant părinți
 • Oros Flavia – reprezentant agenţi economici
 • Păuşan Călin – reprezentant agenţi economici
 • Dumitrescu Ana – reprezentant agenţi economici

Secretar: COMIATI LILIANA

Relaţii cu Presa – POP ȘTEFAN

Relaţii Resurse Umane: COMIATI LILIANA

Eliberare acte de studii, adeverințe,înregistrare cereri: COMIATI LILIANA

 1. Program de funcţionare al secretariatului LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ:

Luni: 7-15

Marți: 7-15

Miercuri: 7-15

Joi: 7-15

Vineri: 7-15

 1. Programul de audiențe

Luni: 09-13

Miercuri: 09-13

Vineri: 09-13

Lista documentelor de interes public:

I.Organizarea şi funcţionarea generală

 1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN
 2. Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
 3. Programe şi strategii /Programe manageriale,
 4. Calendarul activităţilor educative,
 5. Rapoarte de activitate.
 6. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

II.Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată

 1. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
 2. Reţeaua, profilul şi datele de contact
 3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
 4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
 5. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
 6. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

III. Curriculum

 1. Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
 2. Lista manualelor.
 3. Structura anului şcolar în curs.
 4. Grafice semestriale/anuale de asistenta
 5. Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obţinute.
 6. Reglementări legale privind inscrierea elevilor la scoala;
 7. Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
 8. Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
 9. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
 10. Oferta de formare continuă a CCD.
 11. Reţeaua furnizorilor de formare

IV.Resurse umane

 1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
 2. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 3. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice si nedidactice.
 4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice.

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

 1. Resursele financiare ale unitatii scolare.
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
 3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

VI. Investiţii

 1. Planuri şi programe de investiţii.
 2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
 3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

VII. Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor
 2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐ Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților

‐ Informaţii clasificate potrivit legii;

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.