Resurse umane

Director: prof. Ovidiu Hotca

Declaratie de avere Apasa aici

Declaratie de interes Apasa aici

Director adj.: prof. Pop Stefan

Declaratie de avere Apasa aici

Declaratie de interes Apasa aici

Consiliul de administratie:

 • Hotca Ovidiu – director
 • Pop Stefan – director adj.
 • Ardelean Adrian Eugen – profesor
 • Miclaus Mihai – profesor
 • Fanea Constantin – consilier local
 • Andreka Adrian Dan – consilier local
 • Grigoras Ioan – reprezentant Primar
 • Andriuca Cristina – reprezentant parinti
 • Oros Flavia – reprezentant agenti economici
 • Pausan Calin – reprezentant agenti economici
 • Dumitrescu Ana – reprezentant agenti economici

Feher Benedicta – administrator financiar

Cosma Gheorghe – administrator patrimoniu

Comiati Liliana – secretar sef

Frond Maria – secretar

Jula Monica – bibliotecar

Marita Irina – laborant

Ardelean Eugen – analist programator

Peto Stefan – paznic

Sarca Grigore – paznic

Crisan Ioan – paznic

Frond Imre – muncitor

Balla Geza – muncitor

Sabo Mia – ingrijitor curatenie

Cseh Irina –   ingrijitor curatenie

Pop Viorica –  ingrijitor curatenie

Sandor Silvia –  ingrijitor curatenie

Comisii:

 

Limbă și comunicare

Pampa Maria      Lb.română           Responsabil arie curriculară

Roșu Georgeta           Lb.română        Membru

Crăciun Otilia              Lb.română      Membru

Sâncean Emilia          Lb.română       Membru

Solomon Flavius         Lb.engleză      Membru

Pusta Simona             Lb.engleză       Membru

Chiver Ancuţa             Lb.franceză    Membru

Feher Oana                Lb.franceză      Membru

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Miclăuş Adriana        Matematică                                        Responsabil arie curriculară

Ardelean Eugen          TIC                                                    Membru

Bărbuş Nadia              Fizică                                                Membru

Bud Rodica                Chimie                                               Membru

Halasz Simona           Matematică                                        Membru

Jurchiş Ion Dan           Matematică                                        Membru

Miclăuş Mihai             Chimie                                               Membru

Pintea Angelica          Fizică                                                Membru

Vraja Cornelia             Biologie                                             Membru

Om şi societate

Hotca Otilia               Istorie                                                Responsabil arie curriculară

Hotca Ovidiu               Istorie                                                Membru

Ciurică Matei              Istorie                                                Membru

Costin Marius             Istorie                                                Membru

Tulbure Călin              Filosofie                                             Membru

Obsitos Octavian        Geografie                                           Membru

Hârţa Anca                 Geografie                                           Membru

Malanca Mihaela         Religie ortodoxă                                  Membru

Tămaş Veturia            Religie Greco-catolică                         Membru

Mureşan Irina              Psiholog                                            Membru

Negrea Mariana          Psihologie                                          Membru

Ed. Fizică şi sport

Pintea Radu              Ed.fizică                                            Responsabil catedră

Handrău Ioan              Ed.Fizică                                           Membru

Sălăgean Daniela        Ed.Fizică                                           Membru

Tehnologii :

Mecanică, electronică și automatizări, fabricarea produselor din lemn

Frăţilă Viorel               Maistru Mecanică          Responsabil arie curriculară

Bilţ Irina                     Mecanică                                           Membru

Hofer Vanda               Mecanică/metalurgie                           Membru

Moiş Grigore               Fabr.prod. din lemn                             Membru

Pop Ştefan                 Electrotehnică                                    Membru

Contra Samuel            Maistru mecanic auto                          Membru

Lohan Viorica             Mecanică                                           Membru

Pal Nicolae                 Maistr. Mecanica                                Membru

Bîrlea Petre                Maistr. Mecanica                                Membru

Tehnologii: economic, turism și alimentație, protecția mediului, agricultură

Bartiş Marinela         Horticultură                                        Responsabil arie curriculară

Fanea Irina                 Alimentatie publică și turism                Membru

Feher Ioan                  Alimentatie publică și turism                Membru

Jurje Roxana              Alimentatie publică și turism                Membru

Ilea Georgeta              Economic, administrativ, comerț         Membru

Pop Angelica              Economic, administrativ, poștă            Membru

Horotan Luminiţa         Protecția mediului                               Membru

Călăuz Raluca            Protecția mediului                               Membru

Hotca Dorina              Maistru comerț                                   Membru

 


7. COMISIA METODICĂ  „Diriginți” 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative și extrașcolare Fanea Irina

 

Nr. crt. Clasa Diriginte Nr. crt. Clasa Diriginte
1 IX A Pintea Violeta 17 XII E Miclăuș Mihai
2 IX B Halasz Simona 18 IX E     Bilț Irina
3 IX C Miclăuş Adriana 19 IX F Hotca Dorina
4 IX D Jurje Roxana 20 X E Frățilă Viorel
5 X A Hofer Vanda 21 X F Pintea Radu
6 X B Călăuză Raluca 22 XI F Jurchis Ion
7 X C Pop Angelica 23 XI G Pal Nicolae
8 X D Feher Ioan 24 V Crăciun Otilia
9 XI A Barbus Nadia 25 VI Lohan Viorica
10 XI B Pop Raluca 26 VII Vraja Cornelia
11 XI C Bartis Marinela 27 VIIII Pampa Maria
12 XI D Fanea Irina 28

A DOUA SANSĂ

ANUL I

Moiș Grigore
13 XII A Ardelean Eugen 29

A DOUA SANSĂ

ANUL II

Handrău Ioan
14 XII B Bud Rodica 30

A DOUA SANSĂ

ANUL III

Roșu Georgeta
15 XII C Solomon Flavius 31

A DOUA SANSĂ

ANUL IV

Pusta Simona
16 XII D Obșitoș Octavian 32 IXFR Ilea Georgeta

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Resurse umane

Parteneriate

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Parteneriate

Curriculum

Curiculum în dezvoltare locală 2015-2016:

nr.       Clasa*        Calificarea                                          Denumirea CDL

crt
1.       IX A    Tehnician operator tehnica de calcul -Elemente de tehnologie generală
2.      IX B    Tehnician ecolog si protectia calitatii madiului -Arii protejate locale
3.      IX C    Tehnician in activitati economice -Pregătirea unităţii comerciale
4.      IX D Tehnician in turism -Decorarea in unitățile de alimantație publică
5.      IX E Mecanic auto -Operaţii de bază în prelucrări mecanice
6.     IX F Confecționer tâmplarie aluminiu și maseplastice-  Operaţii de bază în prelucrări mecanice
7.      IX F Tehnician în agroturism -Poluarea și impactul asupra mediului
8.     X A Tehnician operator tehnica de calcul -Elevul – creator de soft educaţional
9.     X B Tehnician ecolog si protectia calitatii madiului -Plante medicinale din zona Oaş
10.    X C Tehnician in activitati economice -Tehnici comerciale
11.     X D Tehnician in turism -Servirea în unităţile de alimentaţie publică
12.    X F Mecanic auto -Tehnici utilizate la locul de munca in societatea comerciala
13.    X G Tamplar universal -Prelucrarea tradițională a lemnului

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Curriculum

Scolarizare si calificari

 

 1. La nivel gimnazial (clasele V-VIII) Instituția noastră își asumă ca rol fundamental formarea și promovarea tinerilor sportivi capabili de performanță la disciplinele fotbal (băieți), atletism (băieți,fete).

Prin activitatea modernă pe care o promovează, prin dimensiunea europeană a actului pedagogic, instituția noastră asigură pregătirea temeinică a elevilor atât la obiectele de cultură generală, cât și în domeniul sportului de performanță, oferind tinerilor absolvenți posibilitatea de a urma cursurile oricărei instituții de învățământ liceal, în domeniul sportiv sau în alte domenii de activitate, și de a-și continua activitatea sportivă la cluburi de tradiție din țară și din străinătate.

clasa       ramura sportivă                                                 sala

1 V Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism            A13

2 VI Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism          A14

3 VII Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism       A16

4 VIIII Invatamant integrat sportiv fotbal/atletism   A26

5 A DOUA SANSĂ ANUL 1

6 A DOUA SANSĂ ANUL 2

7 A DOUA SANSĂ ANUL 3

8 A DOUA SANSĂ ANUL 4

2. Formarea profesională iniţială (după terminarea clasei a VIII-a ) se realizează, începând cu anul 2009 la învățământul liceal (clasele IX-XII) pe un traseu de tip progresiv, care cuprinde:

 • ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a şi a X-a ) – învăţământ obligatoriu
 • ciclul superior al liceului (clasele a XI-a şi a XII-a ) – Învăţâmânt post obligatoriu

După finalizarea învăţământului obligatoriu (clasa a X -a) elevii pot opta pentru continuarea studiilor în ciclul superior al liceului (fără nici un examen) sau pot alege să părăsească sistemul de învăţământ în vederea angajării pe piaţa muncii.

Elevii care îşi continuă studiile în învăţământul post-obligatoriu şi vor finaliza cursurile liceale, vor putea susţine examenul de bacalaureat precum şi examenul de certificare a competenţelor profesionale de nivel 4, obţinând o calificare de nivel 4 (tehnician), schematizate în continuare.

 

Filiera tehnologică- învățământ de zi
Nr. crt Clasa Profil Domeniul de pregătire de bază Domeniul de pregătire generală Calificarea Diriginte Sala
1 IX A Tehnic Electronică automatizări Pintea Violeta P17
2 IX B Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului Halasz Simona A18
3 IX C Servicii Economic Miclăuș Adriana P18
4 IX D Servicii Turism şi alimentaţie Jurje Roxana A24
Filiera teoretică- învățământ de zi
Nr. crt Clasa Profil Specializare Diriginte Sala
5 XII E Uman Științe sociale Miclăuș Mihai A27
Filiera teoretică- învățământ FR
Nr. crt Clasa Profil Specializare Diriginte Sala
6 IX FR Uman Științe sociale Ilea Georgeta
Filiera tehnologică- învățământ de zi
Nr. crt Clasa Profil Domeniul de pregătire de bază Domeniul de pregătire generală Calificarea Diriginte Sala
7 X A Tehnic Electronică şi automatizări Electronică automatizări Hofer Vanda P9
8 X B Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului Protecția mediului Călăuz Raluca A19
9 X C Servicii Economic Economic Pop Angelica P8
10 X D Servicii Turism şi alimentaţie Turism Feher Ioan P15
11 XI A Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul Barbus Nadia P7
12 XI B Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Tulbure Călin A25
13 XI C Servicii Tehnician în activităţi economice Bartis Marinela P16
14 XI D Servicii Tehnician în turism Fanea Irina A20
15 XII A Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul Ardelean Eugen B22
16 XII B Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Bud Rodica B23
17 XII C Servicii Tehnician în activităţi economice Solomon Flavius P10
18 XII D Servicii Tehnician în turism Obșitoș Octavian A21
Învățământ profesional de 3 ani
Nr. crt Clasa Domeniul de pregătire de bază Domeniul de pregătire generală Calificarea Diriginte Sala
1 IX E Mecanică/ Fabricarea produselor din lemn Mecanica de motoare/fabricarea produselor din lemn Mecanic auto/tâmplar universal Bilț Irina B7
2 IX F Turism și alimentație/Comerț Turism și alimentație/Comerț Ospatar chelner in unitati alimentare/ Comerciant-vânzător Hotca Dorina B2
3  XE Mecanică Mecanica de motoare Mecanic auto Frățilă Viorel B18
4 X F Turism și alimentație Turism și alimentație/Comerț Ospatar chelner in unitati alimentare Pintea Radu B12
5 XI E Mecanică Mecanica de motoare Mecanic auto Jurchis Ion B18
6 XI F Agricultură/Mecanica Lucrator in agroturism/Lacatuserie mecanica structuri Lucrător în agroturism/Confectioner tamplarie din Al si mase plastice Pal Nicolae B12

 

 

 

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Scolarizare si calificari

Prezentare

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Prezentare

Infrastructura

1 Corpul Principal

2 Corpul A

3  Corpul B

4   Sala de sport5   Atelier turism si alimentatie

6   Atelier mecanic auto

7   Teren fotbal sintetic/pista de alergare

8   Teren baschet/tenis de camp

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Infrastructura