Documente

Anul scolar 2019-2020:

ORGANIGRAMA 2019-2020

Plan managerial 2019-2020

Raei 2018-2019

Starea Invatamantului raport 2018-2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORGANIGRAMA BUNA 2017-2018

PAS 2017-2018 LTIGA noiembrie 2017

raport situatia inv 2016-2017

CODUL DE ETICĂ LT_IGA_GENERAL

R.O.F.U.I.L.T.I.G.A  2016-2017   Vezi aici

ROI 2015-2016

ORGANIGRAMA BUNA 2016-2017

PAS 2015 -2020

ROFUIP 2016

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Documente

Accesul la informatii de interes public

♦ Finantare Buget Local venituri si cheltuieli 2020:

Bugetul de venituri si cheltuieli LOCAL-VENITURI 2020

Cont de executie buget local-CHELTUIELI

♦ Finantare Buget Stat venituri si cheltuielin 2020:

Bugetul de venituri si cheltuieli STAT-VENITURI 2020

Cont de executie buget stat-CHELTUIELI

♦ Venituri proprii Buget de venituri si cheltuieli 2020:

Bugetul de venituri si cheltuieli VENITURI PROPRII-VENITURI 2020

Cont de executie VENITURI PROPRII-CHELTUIELIRaport Stat de functii

Raport stat de funcţii 2021

Raport Stat de Funcţii L9 2020Declaratii de interes si avere:

2020-2021:

DA 2021 Hotca Ovidiu

DI 2021 Hotca Ovidiu

DA Pop Stefan

DI Pop Stefan


declaratie interese 2019 Hotca O

declaratie interese 2019 Bud Rodica

declaratie de avere 2019 Hotca Ovidiu

declaratie de avere 2019 Bud Rodica

…………………………………………………………………………………………………………………………

declaratii de avere director adjunct

declaratii de avere director

declaratii interes director adjunct

declaratii interes director

Lista documentelor de interes public privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2015-2016

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ,    LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON”  NEGREȘTI OAȘ funcţionează potrivit:

– Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităților de învățământ preuniversitar, conform OMEN nr. 5115/ 15.12.2014

Coordonate de contact:

LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON”  strada LUNA NR. 7-8,

NEGREȘTI OAȘ ,SATU MARE

E-mail: ionitaandronnegrestioas@gmail.com ;  ionitaandronnegrestioas@yahoo.com

Facebook: facebook IGANO  Telefon: 0261854880 Fax: 0261854885

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele:

 1. Contactați Serviciul Secretariat pentru:

Eliberare acte studii

Eliberare adeverințe

Depunere cereri

Situații școlare

 1. Structura organizatorica

Consiliul de administrație:

PREȘEDINTE:   Hotca Ovidiu – director

MEMBRI:                

 • Pop Ştefan – director adjunct
 • Ardelean Adrian Eugen – profesor
 • Bartiş Marinela – profesor
 • Miclăuş Mihai– profesor
 • Vraja Cornelia – profesor
 • Fanea Constantin – reprezentant al Consiliului local
 • Andreka Adrian Dan – reprezentant al Consiliului local
 • Grigoraș Ioan Radu – reprezentant al Primăriei orașului
 • Andriucă Cristina – reprezentant părinți
 • Oros Flavia – reprezentant agenţi economici
 • Păuşan Călin – reprezentant agenţi economici
 • Dumitrescu Ana – reprezentant agenţi economici

Secretar: COMIATI LILIANA

Relaţii cu Presa – POP ȘTEFAN

Relaţii Resurse Umane: COMIATI LILIANA

Eliberare acte de studii, adeverințe,înregistrare cereri: COMIATI LILIANA

 1. Program de funcţionare al secretariatului LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ:

Luni: 7-15

Marți: 7-15

Miercuri: 7-15

Joi: 7-15

Vineri: 7-15

 1. Programul de audiențe

Luni: 09-13

Miercuri: 09-13

Vineri: 09-13

Lista documentelor de interes public:

I.Organizarea şi funcţionarea generală

 1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN
 2. Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
 3. Programe şi strategii /Programe manageriale,
 4. Calendarul activităţilor educative,
 5. Rapoarte de activitate.
 6. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

II.Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată

 1. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
 2. Reţeaua, profilul şi datele de contact
 3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
 4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
 5. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
 6. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

III. Curriculum

 1. Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
 2. Lista manualelor.
 3. Structura anului şcolar în curs.
 4. Grafice semestriale/anuale de asistenta
 5. Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obţinute.
 6. Reglementări legale privind inscrierea elevilor la scoala;
 7. Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
 8. Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
 9. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
 10. Oferta de formare continuă a CCD.
 11. Reţeaua furnizorilor de formare

IV.Resurse umane

 1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
 2. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 3. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice si nedidactice.
 4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice.

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

 1. Resursele financiare ale unitatii scolare.
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
 3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

VI. Investiţii

 1. Planuri şi programe de investiţii.
 2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
 3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

VII. Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor
 2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐ Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților

‐ Informaţii clasificate potrivit legii;

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Accesul la informatii de interes public

Hotarari CA

Hotarari CA an scolar 2017-2018: 

Hotararea (1)

Hotararea (2)

Hotararea (3)

Hotararea (4)

Hotararea (5)

Hotararea (6)

Hotararea (7)

 

Hotararea (9)

Hotararea (10)

 

Hotararea (12)

Hotararea (13)

Hotararea (14)

Hotararea (15)

Hotararea (16)

Hotararea (17)

Hotararea (18)

Hotararea (19)

Hotararea (20)

Hotararea (21)

 

 

Hotarari CA an scolar 2016-2017:

 1. hotararea nr 1
 2. hotararea nr 2
 3. hotararea nr 3
 4. hotararea nr 4
 5. hotararea nr 5
 6. hotararea nr 6
 7. hotararea nr 7
 8. hotararea nr 8
 9. hotararea nr 9
 10. hotararea nr 10

 

Hotarari CA an scolar 2015-2016:

 1. hotararea (1)
 2. hotararea (2)
 3. hotararea (3)
 4. hotararea (4)
 5. hotararea (5)
 6. hotararea (6)
 7. hotararea (7)
 8. hotararea (8)
 9. hotararea (9)
 10. hotararea (10)
 11. hotararea (11)
 12. hotararea (12)
 13. hotararea (13)
 14. hotararea (14)
 15. hotararea (15)
 16. hotararea (16)
 17. hotararea (17)
 18. hotararea (18)
 19. hotararea (19)
 20. hotararea (20)
 21. hotararea (21)
 22. hotararea (22)
 23. hotararea (23)
 24. hotararea (24)
 25. hotararea (25)
 26. hotararea (26)
 27. hotararea (27)
 28. hotararea (28)
 29. hotararea (29)
 30. hotararea (30)
În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Hotarari CA

Protejat: SCIM

Acest conținut este protejat prin parolă. Pentru a-l vizualiza te rog să introduci parola mai jos:

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Protejat: SCIM

CEAC

Raport RAEI 2016-2017: RAEI2016-2017

Raport RAEI 20015-2016: RAEI_2015-2016

Raport RAEI 2014-2015 RAEI 2014-2015

Lista cu proceduri:

Conducere:

1.Conducere_61.Decizie_si_Regulamentul_Comisiei_SCIM_E1R0.

1.Conducere_1.PO_Elaborare_decizii_E1R0.

1.Conducere_3.PO_privind_activitatea_profesorului_coordonator_pentru_proiecte_i_programe_educative_colare_i_extracolarecon

1.Conducere_4.Decizia_Comisiei_de_recepie_a_valorilor_materiale_E1R0.

1.Conducere_4.PO_Comunicarea_intrainstitutionala_E1R0.

18 PO obiecte inventar.

Contabilitate:

2.Contabilitate_1.PO_Evidenta_intocmirea_si_utilizarea_formularelor_interne_E1R0.

2.Contabilitate_2.PO_Fundamentarea_cheltuielilor_cu_salarile_pentru_elaborarea_proiectului_de_buget_E1R0.

2.Contabilitate_3.PO_Privind_intocmirea_statelor_de_salarii    E1R0.

2.Contabilitate_4.PO_ALOP_E1R0.

2.Contabilitate_5.PO_Angajamente_bugetare_E1R0.

2.Contabilitate_6.PO_Cartea_mare_E1R0.

2.Contabilitate_8.PO_Deplasari_E1R0.

2.Contabilitate_9.PO_Garantii_gestionare_E1R0.

2.Contabilitate_11.PO_Inventar_anual_E1R0.

2.Contabilitate_13.PO_Pentru_Plata_Drepturilor_Prevzute_Prin_Hotrri_Judectoreti_E1R0.

2.Contabilitate_14.PO_Registru_inventar_E1R0.

2.Contabilitate_15.PO_Registru_jurnal_E1R0.

2.Contabilitate_17.PO_Stat_de_personal_E1R0.

2.Contabilitate_19.PO_pentru_cfpp_E1R0.

2.Contabilitate_20.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

2.Contabilitate_21.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

2.Contabilitate_22.PO_Activitatea_de_organizare_si_functionare_a_caseriei_E1R0.

10 PO Intocmire registrul de riscuri.

12 PO Organizarea si conducerea contabilitatii.

16 PO Situatii financiare.

4 PO circuitul documentelor.

Secretariat:

3.Secretariat_1.PO_Inscriere_In_Clasa_a_IX_a_E1R0.

3.Secretariat_2.PO_Prelucrare_date_cu_caracter_personal_E1R0.

3.Secretariat_3.PO_Privind_condica_de_prezenta_E1R0.

3.Secretariat_5.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

3.Secretariat_7.PO_EDUSAL_E1R0.

3.Secretariat_8.PO_Evaluare_personal_didactic_E1R0.

3.Secretariat_9.PO_Fisa_postului_E1R0.

3.Secretariat_10.PO_Formare_continua_E1R0.

3.Secretariat_11.PO_MANAGEMENTUL_CONFLICTELOR_DE_MUNC_I_RSPUNDEREA_DISCIPLINAR_E1R0.

3.Secretariat_12.PO_REVISAL_E1R0.

3.Secretariat_13.Procedura_Operationala_Privind_Concediile_de_Odihna_E1R0.

3.Secretariat_14.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

Administratie:

4.Administrativ_14.Obiective_specifice_-_achizitii_publice_E1R0.

4.Administrativ_1.PO_Protectia_muncii_E1R0.

4.Administrativ_3.PO_Arhivare_E1R0.

4.Administrativ_4.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

4.Administrativ_5.PO_ACHIZITII_CERERE_DE_OFERTE    E1R0.

4.Administrativ_6.PO_ARHIVARE_DOSAR_ACHIZITII_PUBLICE_E1R0.

4.Administrativ_7.PO_Achizitie_directa_E1R0.

4.Administrativ_8.PO_Atribuirea_Contractelor_de_Achizitie_E1R0.

4.Administrativ_10.PO_Licitatie_deschisa_E1R0.

4.Administrativ_11.PO_Programul_anual_al_achizitiilor_publice_E1R0.

4.Administrativ_12.PO_URMARIRE_CONTRACTE_E1R0.

4.Administrativ_13.Lista_de_activitati_-_achizitii_publice_E1R0.

Cadre didactice:

5.Cadre_Didactice_1._PO_Insucces_scolar_E1R0.

5.Cadre_Didactice_2.PO_admitere_E1R0.

5.Cadre_Didactice_3.PO_Implicarea_parintilor_E1R0.

5.Cadre_Didactice_4.PO_Reducerea_violentei_in_mediul_scolar_E1R0.

5.Cadre_Didactice_5.PO_Siguranta_elevilor_in_incinta_unitatii_E1R0.

5.Cadre_Didactice_6.PO_Urmarire_a_traseului_educational_-_Clasa_XII_XIII_E1R0.

5.Cadre_Didactice_7.PO_privind_SELECTIA_SI_INSCRIEREA_ELEVILOR_IN_INVATAMANTUL_PROFESIONAL_E1R0.

5.Cadre_Didactice_8.PO_privind_evaluare_nationala_E1R0.

5.Cadre_Didactice_9.PO_stil_de_invatare_liceu_E1R0.

5.Cadre_Didactice_10.PO_privind_intocmirea_orarului_E1R0.

5.Cadre_Didactice_11.PO_PRIVIND_CONSILIEREA_I_ORIENTAREA_COLAR_A_ELEVILOR_E1R0.

5.Cadre_Didactice_12.PO_PRIVIND_CONSILIEREA_I_ORIENTAREA_COLAR_A_ELEVILOR_-_liceu_E1R0.

5.Cadre_Didactice_14.PO_pentru_plata_Banilor_de_Liceu_E1R0.

5.Cadre_Didactice_15.PO_privind_plata_burse_si_ajutor_social_E1R0.

5.Cadre_Didactice_16.Procedura_EURO_200_E1R0.

5.Cadre_Didactice_17._PS_Observarea_predarii_si_invatarii_E1R0.

5.Cadre_Didactice_17.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

5.Cadre_Didactice_18._PS_Pregatirea_suplimentara_a_elevilor_Olimpiade_Bacalaureat_E1R0.

5.Cadre_Didactice_19._PS_Programul_de_examene_ani_terminali_E1R0.

5.Cadre_Didactice_20.PS_Alegere_reprezentant_SSM_E1R0.

5.Cadre_Didactice_21.PS_Arhivarea_documentelor_si_inregistrarilor_E1R0.

5.Cadre_Didactice_22.PS_Curriculum_la_decizia_scolii_E1R0.

5.Cadre_Didactice_39.PS_Procedura_controlul_documentelor_E1R0.

5.Cadre_Didactice_24.PS_Elaborare_aplicare_si_interpretare_a_chestionarelor_E1R0.

5.Cadre_Didactice_25.PS_Functii_sensibile_E1R0.

5.Cadre_Didactice_26.PS_Gestionare_situatii_de_urgenta_E1R0.

5.Cadre_Didactice_27.PS_Gestiunea_abaterilor_E1R0.

5.Cadre_Didactice_28.PS_Managementul_resurselor_umane_E1R0.

5.Cadre_Didactice_29.PS_Managementul_riscurilor_E1R0.

5.Cadre_Didactice_30.PS_Metodologie_elaborare_documente_E1R0.

5.Cadre_Didactice_31.PS_Monitorizare_manuale_scolare_E1R0.

5.Cadre_Didactice_32.PS_PRELUCRAREA_DATELOR_CU_CARACTER_PERSONAL_E1R0.

5.Cadre_Didactice_33.PS_PSI_E1R0.

5.Cadre_Didactice_34.PS_Portofolii_Elevi_E1R0.

5.Cadre_Didactice_35.PS_Portofolii_Profesori_E1R0.

5.Cadre_Didactice_36.PS_Practica_E1R0.

5.Cadre_Didactice_37.PS_Procedura_SSM_E1R0.

5.Cadre_Didactice_42.PS_REALIZARE_PROCESULUI_PE_ACTIVITATI_E1R0.

5.Cadre_Didactice_43.PS_SEMNALARE_NEREGULARITATI_E1R0.

5.Cadre_Didactice_45.PS_Elaborare_proceduri_E1R0.

CEAC:

6.CEAC_4.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

6.CEAC_1.PO_Autoevaluare_institutionala_E1R0.

6.CEAC_2.PO_Constituire_CEAC_E1R0.

6.CEAC_3.PO_de_lucru_CEAC_E1R0.

14 Registrul riscurilor – achizitii publice.

4 PO Intocmire registrul de riscuri.

SCMI:

7.SCMI_1.PO_Asigurarea_informarii_E1R0.

7.SCMI_2.PO_Programul_de_dezvoltare_a_sistemului_de_control_E1R0.

7.SCMI_3.PO_de_revizuire_a_ofertei_educationale_finala_E1R0.

7.SCMI_6.PROGRAMUL_DE_IMPLEMENTARE_SCIM_E1R0.

7.SCMI_7.Program_de_dezvoltare_a_sistemului_de_control_946_E1R0.

7.SCMI_8.Etica_si_integritate_Standardul_1_E1R0.

7.SCMI_9.Functii_Sensibile_Standardul_4_E1R0.

7.SCMI_10.INVENTAR_SITUATII_INTRERUPERE_ACTIVITATE_E1R0.

7.SCMI_11.Obiective_-_Standardul_7_E1R0.

7.SCMI_15.Grafic_circulatie_documente_-_Administrativ_E1R0.

7.SCMI_16.Grafic_circulatie_documente_-_Contabilitate_financiar_buget_E1R0.

7.SCMI_17.Grafic_circulatie_documente_-_achizitii_publice_E1R0.

7.SCMI_18.Grafic_circulatie_documente_-_SVSU_E1R0.

12 Registru riscurilor – contabilitate.

13 Registru riscurilor – registratura.

Bibliotecă:

8.Biblioteca_2.Procedura_Operationala_Activare_Sistem_Informatic_E1R0.

8.Biblioteca_1.PO_privind_imprumutul_si_restituirea_de_volume_carti_E1R0.

Chestionar de autoevaluare SCMI

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru CEAC

Orar

Apasa butonul  de mai jos.

button

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Orar

Rezultate

Evaluare Nationala

Evaluare nationala
AN SCOLAR PROMOVABILITATE
2015 59,09%
2016 62,50%
2017 63,15%

Bacalaureat

bac

 

CENTRALIZATOR
REZULTATELE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
NR. CRT NUME ŞI PRENUME CLASA DENUMIREA OLIMPIADĂ/ CONCURS LOCUL PROFESOR PREGĂTITOR
1 Lobont Daniela XI D Olimpiada – Turism și alimentație I – jud , participare faza natională Fanea Irina, Jurje Roxana
2 Mureșan Georgiana XI D Olimpiada – Turism și alimentație II- jud , Fanea Irina, Jurje Roxana
3 Fanea Adriana XI D Olimpiada – Turism și alimentație Mentiune jud , Fanea Irina, Jurje Roxana
4 Dudaş Mădălina XII D Olimpiada – Turism și alimentație I – jud , participare faza natională Fanea Irina, Jurje Roxana
5 Pop Nelu XII D Olimpiada – Turism și alimentație II- jud , Fanea Irina, Jurje Roxana
6 Malanca Calina XII D Olimpiada – Turism și alimentație III- jud , Fanea Irina, Jurje Roxana
7 Ardelean Aida XI C Olimpiada – Economic Locul II – jud. Pop Angelica, Hotca Dorina, Bartiș Marinela
8 Pașcan Diana XI C Olimpiada – Economic Locul III – jud. Pop Angelica, Hotca Dorina, Bartiș Marinela
9 Ţiplea Florica XII C Olimpiada – Economic III- jud , Pop Angelica, Hotca Dorina
10 Balaş Cristian XII C Olimpiada – Economic Mentiune jud , Pop Angelica, Hotca Dorina
11 Betea Lăcrimioara XII C Olimpiada – Economic Mentiune jud , Pop Angelica, Hotca Dorina
12 Hotca Vlad VIII Olimpiada de istorie I – jud , participare faza natională Hotca Otilia
13 Hotca Vlad VIII Olimpiada de matematică Locul I – Locală Miclăuş Adriana
14 Fabian Romina XI B Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici Locul III – jud. Jurchiş Ion
15 Sarca Gabriela IX B Concursul de Chimie ,,Petru Poni” Locul I  – jud. Bud Rodica
16 Olah Camelia IX B Concursul de Chimie ,,Petru Poni” Locul II  – jud. Bud Rodica
17 Cseh Andrea IX B Concursul de Chimie ,,Petru Poni” Locul III – jud. Bud Rodica
18 Marincaş Lidia VI Concursul de Biologie ,,George Emil Palade” Locul II – jud. Vraja Cornelia
19 Iozsa Krisztian VI Concursul de Biologie ,,George Emil Palade” Locul III – jud. Vraja Cornelia
20 Hotca Daria VI Concursul de Biologie ,,George Emil Palade” Menţiune – jud. Vraja Cornelia
21 Hotca Daria VI concursul judetean de Istorie Orala Locul I Hotca Otilia
22 Echipajul IGAnovation Liceu Concursului de inovare si creativitate tehnică EUROTEHNICUS Locul I Pop Stefan
23 Echipa de handbal fete Gimnaziu ONSS Locul I jud., Locul II zonal Handrău Ioan
24 Echipa de handbal fete Liceu ONSS Locul I jud., Locul II zonal, Locul VII national Handrău Ioan
25 Echipa de tetratlon fete Gimnaziu ONSS Locul I Handrău Ioan
26 Echipa de pentatlon băieti Liceu ONSS Locul II Handrău Ioan
27 Cseh Ruben VII ONSS – Cros I – jud , participare faza natională Handrău Ioan
28 Medve Monica VI ONSS – Cros Locul II  – jud. Handrău Ioan
29 Serghianca Simina XI ONSS – Cros Locul II  – jud. Handrău Ioan
30 Andriucă  Iulia VIII Campionatul Naţional de atletism Locul I Handrău Ioan
31 Andriucă  Iulia VIII Campionatul Naţional de atletism Locul I Handrău Ioan
32 Anton  Anda VIII Campionatul Naţional de atletism Locul II Handrău Ioan
33 Matias Andreea X B Campionatul Naţional de atletism Locul I Handrău Ioan
34 Cânţa  Valentina IX D Campionatul Naţional de atletism Locul III Handrău Ioan
35 Ţânţaş  Adrian XI B Campionatul Naţional de atletism Locul I Handrău Ioan
36 Tath  Alexandru X A Campionatul Naţional de atletism Locul II Handrău Ioan

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Rezultate

Home

ionita

Ioniţă G. Andron” (1917-1989)

Ioan (Ioniţă) George Andron s-a născut la 21 aprilie 1917 în satul Racşa din Ţara Oaşului. Tatăl său, preotul greco-catolic Ioan Andron venise din părţile Şomcutei în 1916 şi a păstorit în Racşa până la moarte, adică 38 de ani, impunându-se ca un veritabil lider al comunităţii. Mama sa, învăţătoarea Ghizela Andron a creat prima colecţie de artă populară oşenească şi i-a transmis fiului cel mare această pasiune.

Copilăria petrecută în Racşa a fost hotărâtoare pentru formarea sa; atunci şi acolo ajunge să-i înţeleagă şi să-i preţuiască pe cei de care nu s-a mai despărţit niciodată şi pe care i-a numit până la moarte „oşenii mei”. Din adolescenţă, îndrumat de tatăl său şi însoţit de vânătorii şi hăitaşii din Racşa, a deprins prima mare pasiune a vieţii sale, vânătoarea.

După şcoala primară terminată la Racşa, a urmat cursurile Liceului „Mihai Eminescu” din Satu Mare. Aici a avut o nouă întâlnire care-i va marca viaţa, aceea cu profesorul Iosif Schneider, cel care l-a iniţiat şi îndrumat în tehnica fotografică. Din acest moment aparatul de fotografiat l-a însoţit în permanenţă.

În 1935 începe facultatea de drept la Cernăuţi. Anul dramatic 1940(cu ocuparea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord de către sovietici şi apoi a Ardealului de Nord de către Ungaria) l-a marcat şi i-a influenţat destinul. Părăseşte Cernăuţiul şi se întoarce lângă familie. Apoi întrerupe studiile de drept şi urmează între anii 1941 – 1944 facultatea de teologie la Cluj. Nu abandonează însă fotografia, pe care o asociază cu studiul autodidact al etnografiei Ţării Oaşului. În 1942, pe când era student la Cluj, alcătuieşte pe un carnet „Schiţa albumului Monografia Ţării Oaşului în Fotografii”. Textul rămas inedit este foarte important pentru că demonstrează întâi o excelentă cunoaştere a etnografiei Oaşului şi apoi intenţia sa de a fotografia sistematic zona, care pe atunci era marcată de o excepţională arhaicitate.

Cu sprijinul episcopului Ioan Suciu scoate în 1942 la Oradea excelentul album „Privelişti dintr-un colţ de ţară”, iar în anul următor unul cu titlul „Chemarea munţilor”. Publică însemnări despre Ţara Oaşului şi fotografii în „Ardealul”, singura publicaţie românească admisă în acea perioadă.

În 1946 revine la studiile de drept şi îşi ia licenţa. Va lucra apoi ca funcţionar şi avocat stagiar la Seini unde în 1948 se căsătoreşte cu Eleonora Şomcuteanu. În 1958 se stabileşte definitiv cu familia la Negreşti, reuşind să-şi ridice o casă. Până la sfârşitul vieţii îşi va câştiga existenţa din avocatură, va fotografia şi va scrie. În casa lui amenajează o expoziţie de artă populară şi fotografii, considerată de localnici primul muzeu al Ţării Oaşului. Personalităţi importante ale culturii româneşti(Petru Comarnescu, Liviu Ciulei, Dan Hăulică, Constantin C. Giurescu, Paul Miron, G. Istrate etc.) îi trec pragul şi ajung să-i admire fotografiile. Colaborează cu toţi cercetătorii care vin în zonă şi cărora le oferă imagini pentru a-şi ilustra cărţile(I.Velcea, T. Bănăţeanu, Gh. Focşa, C.C. Giurescu, Paul Petrescu, Nicolae Dunăre). Autorităţile încep să-l preţuiască tot mai mult şi astfel ajung să-i cunoască lucrările şi vizitatori din străinătate. Cu toate acestea reuşeşte să mai publice o singură carte, albumul „Ţara Oaşului”, apărut în 1977 la editura Dacia din Cluj-Napoca şi lansat la sala Dalles în Bucureşti.

Moare la 23 aprilie 1989 şi este înmormântat alături de tatăl său în faţa bisericii din Racşa.

Au rămas de la Ioniţă Andron mai multe manuscrise şi peste 100.000 de clişee fotografice. Prin strădania familiei editura „Gutinul” din Baia Mare i-a publicat două cărţi, „Racşa – vatră de neam românesc” în 1996 şi „Racşa – locuri şi oameni” în anul 2001. Opera sa rămâne să fie valorificată cu adevărat de acum înainte.

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Home

Contact

Vizitează-ne!

Adresa: strada Luna, nr. 7-8 Negresti Oas, cod poștal 445200

Contactează-ne!

E-mail: ionitaandronnegrestioas@gmail.com ;  ionitaandronnegrestioas@yahoo.com

Facebook: facebook IGANO  Telefon: 0261854880 Fax: 0261854885

iga

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Contact

CEAC/SCMI

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru CEAC/SCMI