Lucrari stiintifice

|Lucrare de disertatie Calauz Raluca 29.06.2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ne prenez pas de poppers et de bluechew en même temps.

Ne prenez pas une dose viagra en ligne site fiable supérieure à la dose prescrite.

Néovascularisation renforcée commander sildenafil 50mg dans les corps caverneux.

www.cialispascherfr24.com commander tadalafil 100 gb

Neuf sur ne pas prendre ça marche avec l’âge scolaire.

Nez moins bouché, pas de maux de tête ni de séquelles.

LUCRARE METODICO – ȘTIINȚIFICĂ pentru acordarea gradului didactic I – Bud Rodica

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Lucrari stiintifice

Imn

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Imn

Admitere invatamant liceal

Ordinul MEN nr. 4794_31 aug 2017_admitere in inv liceal 2018-2019mântul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 și cu modul de calcul al mediei de admitere, care fac parte integrantă din OMEN Nr.4794/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Admitere invatamant liceal

Admitere invatamant profesional

 

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Admitere invatamant profesional

Admitere

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Admitere

Anunturi

Programul Scoala dupa scoala 2021: 25 februarie-3 martie 2021 Depunerea de către părinţi a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program.

Alte informatii:

http://www.gsanegr.ro/site/wp-content/uploads/2021/02/Scoala-dupa-scoala-2021.pdf

_____________________________________________

Informatii COVID-19: https://vaccinare-covid.gov.ro/

Promovarea invatamantului profesional 2020-2021: http://www.gsanegr.ro/site/wp-content/uploads/2020/06/promovare.pdf

Pliant Scoala profesionala:http://www.gsanegr.ro/site/wp-content/uploads/2020/06/PLIANT-școala-profesională.pdf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Euro 200

ACTE NECESARE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR PROGRAMUL EURO 200

Venit brut de maxim 250 lei pe mebru de familie (adresa Program Euro200)

Data limita 16 aprilie 2020

(1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/institutia de învatamânt la care este înscris elevul.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata în cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita de urmatoarele documente:

a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului  împreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;

b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

c) adeverinta de la institutiile de învatamânt/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani, în sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se încadreaza în plafonul prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.

(3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia:alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

 (4) Cererea prevazuta la art. 3, însotita de documentele prevazutemai sus, se depune pâna la data de 16 aprilie 2020 inclusiv.

Documentele se pot lasa intr-un dosar sau plic la poarta scolii, prin posta dar sa ajunga pana in data de 16 aprilie 2020.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

a) pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17″; tastatură, mouse optic;

b) pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15″; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD;

c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10.”

Link cerere tip: http://www.gsanegr.ro/site/cere-tip-pentru-programul-200-euro/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

##############################################################


In conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 153/2017, afisam pe site-ul scolii a veniturilor brute pentru personalul din unitatea de invatamant:

Raport Stat de Funcţii septe 2019

 Stat de functii 2019

 Raport Stat de Funcţii septembrie 2018

—————————————————————————-

Invitatii de participare: 

Anunţ de atribuire Excursie de documentare Satu Mare, Mai 2019

Invitatie de participare_Masă pentru elevi, Martie-Iunie 2019

Invitatie de participare_Transport elevi, Martie-Iunie 2019

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Invitatie de participare excursie de documentare Cluj Napoca 1-page-001 Invitatie de participare excursie de documentare Cluj Napoca 1-page-002 Invitatie de participare excursie de documentare Cluj Napoca 1-page-003 Invitatie de participare excursie de documentare Cluj Napoca 1-page-004 Invitatie de participare excursie de documentare Cluj Napoca 1-page-005

sau fisierul pdf este Invitatie de participare excursie de documentare Cluj Napoca 1


——————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Invitație de participare Închiriere autocar excursie Cluj-Napoca, Proiect ROSE (1) Invitație de participare Închiriere autocar excursie Cluj-Napoca, Proiect ROSE (2) Invitație de participare Închiriere autocar excursie Cluj-Napoca, Proiect ROSE (3)

Anunturi de atribuire:

Anunț atribuire Selecție consultant individual, Proiect ROSE, Anul II

Anunț de atribuire contract furnizare bunuri consumabile Anunț de atribuire contract furnizare echipamente IT Anunț de atribuire contract furnizare mobilier

  Invitatia de participare Toner negru și hârtie copiator, Nov. 2018

Invitatia de participare mobilier, Nov. 2018

Invitatie de participare echipamente IT, lot 2, 2018

 

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Anunturi

Documente CA

Tematica sedintelor CA sem I 2017-2018

Tematica sedintelor CA sem. I, 2016-2017

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Documente CA

Consiliul de administratie

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Consiliul de administratie

Consiliul profesoral

Raport starea invatamantului sem I anul scolar 2016-2017 vezi aici

Plan managerial 2016-2017 vezi aici

 

TEMATICAŞIGRAFICUL sem I 2016-2017

Raport situația învățământului 2015-2016

PLAN MANAGERIAL 2016-2017

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Consiliul profesoral

Statutul elevului

statutul elevului 2016

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Statutul elevului